venres, 5 de abril de 2019

II Certame Literario IES de Brión 2019. Prazo de presentación ampliado ata o 24 de abril

Para conmemorar o Día das Letras Galegas, o IES de Brión e a ANPA Pedra Viada organizan por segundo ano o Certame Literario IES de Brión 2019. Un concurso que nesta edición presenta o lema "Avoa, cóntame outra vez", en relación coas historias de avoas e avós reais ou imaxinarios, contadas aos seus netos que nos gustaría ter escoitado algunha vez.

O certame de creación literaria está dirixido ao alumnado do centro de Secundaria de Brión, onde os interesados e interesadas poderán participar presentando obras orixinais nas modalidades de relato curto, poesía e ensaio; cun máximo de tres traballos por cada unha das modalidades. 


1. BASES:
 
Poderá participar todo o alumnado matriculado no IES de Brión no curso 2018/19, cun máximo de tres traballos, un por cada unha das modalidades das que consta o certame. Esta cita está pensada para conmemorar o 17 de Maio, así que a lingua empregada será o galego.

2. MODALIDADE DE RELATO CURTO:

-Establécense dúas categorías:
 
Cat. A (Iº ,2º e 3º de ESO)
Cat. B ( 4º de ESO e BAC)

A extensión dos traballos oscilará entre os dous folios de mínimo e os catro de máximo, en tipo de letra Times New Román, tamaño 12 e entreliñado 1,5.

3. MODALIDADE POESÍA:

-Establécense dúas categorías:

Cat. A (Iº , 2º e 3º da ESO)
Cat. B (4º de ESO e BAC)

Os traballos contarán cun mínimo de 20 versos.

4. MODALIDADE DE ENSAIO:

-Establécense dúas categorías:

Cat. A (1º, 2º e 3º de ESO)
Cat. B (4º de ESO e BAC)

A extensión dos traballos oscilará entre os dous folios de mínimo e os catro máximo, en letra Times New Román tamaño 12 e entreliñado 1,5.

5. ENTREGA DOS TRABALLOS:

A data límite para participar no certame é o 24 de abril [PRAZO AMPLIADO]. Os traballos deberán entregarse en conserxería do Instituto no interior dun sobre, que no seu exterior indicará so o lema do Certame Literario. Irán asinados unicamente cun pseudónimo xunto á categoría á que pertencen, acompañados doutro sobre máis pequeno en cuxo interior figurará a identidade real da autora ou autor do traballo.

6. PREMIOS:
 
O xurado elixirá tres premios por cada categoría, en cada unha das tres modalidades:

1º Premio: 60 €
2º Premio: 40 €
3º Premio: 20 €

O fallo do xurado darase a coñecer no IES de Brión, nas vésperas do 17 de maio.

A organización do Certame Literario IES DE BRIÓN 2019 resérvase a potestade de publicar o contido dos traballos gañadores. O obxectivo de dalos a coñecer é exclusivamente poñer en valor o esforzo creativo dos participantes e animar a que cada vez máis alumnado se sume a esta cita.

0 comentarios :

Publicar un comentario