martes, 16 de febreiro de 2021

Lembranza importante: A biblioteca municipal reanuda os seus servizos habituais

A B.P.M. de Brión reabre as súas portas dende o mércores 17 de febreiro ás 16:00 h. Asemade, reinicia os seus servizos habituais (estudo e lectura en sala, acceso a internet, acceso libre ás coleccións, préstamo a domicilio, devolución de materiais, etc.)

Como novidade, e atendendo á correspondente orde da Consellería de Sanidade, o aforo do local quedará reducido ao 30% da súa capacidade (12 persoas máximo)

Por suposto, mantéñense as recomendacións habituais para un uso seguro e responsable do servizo, para garantir a saúde das/dos usuarias/os e previr a expansión da Covid-19:

- Uso obrigatorio de máscara facial en todo momento.

- Desinfección de mans con xel hidroalcóholico antes de entrar

- Distancia mínima se seguridade de cando menos 1,5 m. 

- Menores de 14 anos sempre acompañados por un adulto responsable. 

O mércores 17 de febreiro, e por necesidades do servizo, a biblioteca só abrira pola tarde, entre as 16:00 e as 21:30 h. Dende o xoves 18 de febreiro, recuperaremos o horario habitual do centro:

  De luns a venres:
  Mañás: 9:00 a 14:00 h.
  Tardes: 16:00 a 21:30 h. 

  Sábados: de 9:00 a 14:00 h.

0 comentarios :